Naudojimosi taisyklės

Bendros nuostatos

1.1. "Atradau.lt" svetainės taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato informacijos ir paslaugų (toliau - Paslaugos) teikimo interneto svetainėje Atradau.lt sąlygas ir tvarką, vartotojų (toliau – Lankytojas) ir informacijos skleidėjų (toliau - Klientas) teises, pareigas bei atsakomybę.

1.2. Šios Taisyklės galioja svetainėje "Atradau.lt" ir yra privalomos visiems, kurie naudojasi svetainės paslaugomis.

1.3. "Atradau.lt" svetainė yra skirta lankytojams, kurie ieško informacijos, taip pat informacijos skleidėjams, kurie skelbia reklamą. 
1.3.1. Svetainės lankytojai gali atlikti įvairias informacijos paieškas, pasirinkti paslaugas ar prekes pagal įmonės pavadinimą, veiklos rūšį, raktinius žodžius, siųsti įmonėms individualias užklausas arba pasirinkus 5 įmones -  išsiųsti žinutę joms vienu metu.
1.3.2. Už informacijos tikslumą ir jos teisingumą atsakingas Klientas, kuris paskelbia informaciją šioje svetainėje.

Sutikimas su sąlygomis

2.1. Kiekvienas Klientas, norėdamas naudotis "Atradau.lt" Paslaugomis, privalo pirmiausia užsiregistruoti ir patvirtinti, kad sutinka su šiomis Sąlygomis. Jei Klientas nesutinka su šiomis Sąlygomis, jis negali naudotis Paslaugomis arba reikšti pretenzijas.

2.2. Sutikimą su Sąlygomis galima patvirtinti pasirinkus tinkamą parinktį, pateiktą Kliento sąsajoje, arba pradėjus naudotis svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Draudžiama informacija

3.1. "Atradau.lt" svetainėje draudžiama skelbti informaciją, kuri:

(1) prieštarauja teisės aktams, Lietuvos Respublikos įstatymams bei tarptautiniams susitarimams;

(2) kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą;

(3) šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą;

(4) platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, seksualinius iškrypimus;

(5) skatina narkotikų ar psichotropinių medžiagų naudojimą;

(6) prieštarauja teisės aktams;

(7) pažeidžia autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;

(8) sudaro komercinę paslaptį arba kitą slaptą informaciją;

(9) yra įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu;

(10) pažeidžia bet kurio asmens privatumo teisę;

(11) grėstų pakenkti asmenims ar jų turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui

3.2. Draudžiamas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:

(1) virusų arba priemonių, pažeidžiančių šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą;

(2) prašymais arba „šiukšlių“ (spam) reklama;

(3) nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu;

(4) privačią informaciją apie bet kurį asmenį, tokią kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kokia kita privati informacija ir dvigubu publikavimu arba masiniu siuntinėjimu bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitos įžeidžiamo turinio publikavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, pardavimu arba platinimo atvejais, kaip apie tai sprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami

3.3. Gavus pagrįstus skundus dėl paskelbtos draudžiamos informacijos svetainėje "Atradau.lt", toks turinys bus šalinamas, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokios informacijos, gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

Paslaugų teikimo tvarka

4.1. "Atradau.lt" siekia užtikrinti kokybiškas Paslaugas savo Klientams ir nuolat diegia naujoves. Todėl Klientas sutinka, kad "Atradau.lt" teikiamų Paslaugų forma ir pobūdis gali keistis, be išankstinio pranešimo Klientui.

Jūsų naudojimasis Paslaugomis tvarka

5.1. Klientas turi teisę naudodamas savo kliento ID ir slaptažodžio prisijungimus atnaujinti arba papildyti duomenis jam priskirtos įmonės puslapio redagavimo formose.

5.2. Klientas įsipareigoja jam suteiktoje "Atradau.lt" paskyroje, skiltyje "Mano duomenys", pateikti savo vardą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys bus naudojami tik tuo atveju, jei "Atradau.lt" administratoriui kiltų klausimų ir jis norėtų su Klientu susisiekti. 

5.3. Klientui nepateikus kontaktinių duomenų, Klientas negali reikšti pretenzijų dėl Atradau LT teikiamų paslaugų.

5.4. Klientas įsipareigoja pateikti tik teisingą informaciją svetainėje "Atradau.lt" ir yra atsakingas už jos tikslumą.

5.5. Klientas sutinka gauti pranešimus el. paštu, kurie bus susiję su jo veikla iš "Atradau.lt" sistemos.

Jūsų slaptažodžiai ir saugumas

6.1. Klientas supranta ir patvirtina, kad pats yra atsakingas už tai, kad visi prieigai prie Paslaugų naudojami jo ID ir slaptažodžiai būtų laikomi paslaptyje.

6.2. Klientas taip pat patvirtina, kad prisiima asmeninę atsakomybę prieš "Atradau.lt" už visus veiksmus, kurie atliekami naudojantis jo slaptažodžiu ir ID.

6.3. Klientas įsipareigoja pranešti "Atradau.lt" el. paštu info@atradau.lt, jei sužinotų apie bet kokį neleistiną naudojimąsi jo slaptažodžiu ir ID.

Privatumo politika ir Jūsų asmeninė informacija

7.1. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, duomenys skelbiami tik tų asmenų, kurie davė tam sutikimą, arba skelbiami viešos bendro pobūdžio informacijos atveju.

7.2. Klientas sutinka ir leidžia "Atradau.lt" naudoti asmeninę informaciją, kad galėtume teikti pageidaujamas Paslaugas, įskaitant rodomą pritaikytą turinį ir skelbimus.

Paslaugų nutraukimas

8.1. "Atradau.lt" turi teisę bet kuriuo metu ir nenurodžius priežasties nutraukti svetainėje teikiamas paslaugas, įspėdama Klientą el. paštu. Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei per 24 valandas nepatvirtino gavusio pranešimo apie paslaugų nutraukimą, nebuvo nurodęs savo el. pašto arba nurodė neteisingą el. paštą ir dėl to nepriėmė pranešimo apie paslaugų nutraukimą.

8.2. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi paslaugomis "Atradau.lt" apie tai pranešdamas "Atradau.lt" administratoriui el. paštu info@atradau.lt. 

8.3. Jei Klientas pareiškia norintis nutraukti paslaugų teikimą, jo paskyra bus anuliuojama ir jo asmeniniai duomenys bus ištrinti. Tokiu atveju "Atradau.lt" išliks tik bendra informacija apie Kliento įmonę, kuriai priklauso: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės registracijos adresas su žemėlapio nuoroda, bei viešai prieinama informacija iš SODRA duomenų bazės.

8.4. Jei Klientas nori nutraukti jau įsigytas mokamas "Atradau.lt" paslaugas, Klientui galime grąžinti reklamai nepanaudotus pinigus, vadovaujantis Kliento pasirinkto paslaugų paketo įvertinimu.

8.4.1. Klientui įsigijus "Lengvas" paslaugų paketą už 72 € (septyniasdešimt du eurus, 00 cnt.), pinigai negrąžinami, nes tai yra vienkartinis mokestis, o paskyra Klientui suteikiama neribotam laikotarpiui. Savo paskyroje  "Atradau.lt" Klientas gali toliau nemokamai skelbti informaciją pagal tuo metu galiojantį sklaidos prioritetą ir apimtį.

8.4.2. Klientui įsigijus "Iškeltas" paslaugų paketą už 399 € (Tris šimtus devyniasdešimt devynis eurus, 00 cnt.), pinigai yra grąžinami pagal nustatytą tvarką. Tai reiškia, kad Klientui suteikiamas "Lengvas" paslaugų statusas, o iš "Iškeltas" reklamos paslaugų sumos yra išskaičiuojami šie mokesčiai:

  1. 72 € vienkartinis mokestis.
  2. Reklamos laikotarpio mokestis - 27,25 € už vieną mėnesį.
  3. Sutarties netesybų mokestis - 150 €.

8.4.3. Klientui įsigijus "Premium" paslaugų paketą už 1499 € (Vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt devynis eurus, 00 cnt.), pinigai yra grąžinami pagal nustatytą tvarką. Tai reiškia, kad Klientui suteikiamas "Lengvas" paslaugų statusas, o iš "Premium" reklamos paslaugų sumos yra išskaičiuojami šie mokesčiai:

  1. 72 € vienkartinis mokestis.
  2. Reklamos laikotarpio mokestis - 118,92 € už vieną mėnesį.
  3. Sutarties netesybų mokestis - 300 €.
  4. Jei buvo nemokamai sukurtas vaizdo įrašas - 750 €.
  5. Jei buvo užsakyta Facebook mokama reklama - kaina skaičiuojama pagal realiai išleistus pinigus reklamai.

8.4.4. Klientui yra išrašoma minusinė PVM sąskaita faktūra ir siunčiama Kliento nurodytu el. paštu, o pinigai pervedami į Kliento nurodytą banko sąskaitą.


Autorių teisės ir prekiniai ženklai

9.1. Klientas įsipareigoja nekopijuoti ir neplatinti "Atradau.lt" informacijos ir teikiamų Paslaugų tretiems asmenims be "Atradau.lt" raštiško sutikimo.

9.2. "Atradau.lt" turi teisę reaguoti į pranešimus apie įtariamą autorių teisių pažeidimą, kurie atitinka intelektinę nuosavybę reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, ir panaikinti nuolatinių pažeidėjų informaciją bei blokuoti jiems prieigą prie svetainės paslaugų.

Atsakomybės ribojimas

10.1. "Atradau.lt" turi teisę rodyti intelektinės nuosavybės įstatymų saugomus logotipus ir dokumentuose pateiktą informaciją, jei ją pateikė jų savininkai, t.y. įkeliantis asmuo prisiima visą atsakomybę, kad šie įstatymai nebūtų pažeisti.

10.2. "Atradau.lt" negarantuoja Paslaugų nepertraukiamo veikimo dėl techninių problemų arba dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

10.3. Kiekvienas, naudodamasis "Atradau.lt" svetainėje esančia informacija, prisiima visą atsakomybę už šios informacijos panaudojimo pasekmes ir negali reikšti pretenzijų arba reikalauti žalos atlyginimo.


Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 10 29

Ačiū, kad naudojatės "Atradau.lt" paslaugomis!